Tình trạng hệ thống Vega CDN

Bạn có thể xem tình trạng của các Datacenter tổng hợp bên dưới. Với bất kỳ lỗi nào bạn gặp phải với mạng lưới của Vega CDN, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua email support@vegacdn.vn hoặc hotline: +84 1665448669 (Mr.Trung), +84 973350080 (Mr.Thắng)

Datacenters

 • Viettel Phap Van

 • NETWORK
 • LIVE
 • VOD
 • HTTP Pull
 • VNPT Ha Noi

 • NETWORK
 • VOD
 • HTTP Pull
 • FPT Ha Noi

 • NETWORK
 • LIVE
 • VOD
 • HTTP Pull
 • VNPT Sai gon

 • NETWORK
 • LIVE
 • VOD
 • HTTP Pull
 • Viettel Binh Duong

 • NETWORK
 • LIVE
 • VOD
 • HTTP Pull
 • FPT Sai Gon

 • NETWORK
 • LIVE
 • VOD
 • HTTP Pull

Online Scheduled Maintenance