Tình trạng hệ thống Vega CDN

Bạn có thể xem tình trạng của các Datacenter tổng hợp bên dưới. Với bất kỳ lỗi nào bạn gặp phải với mạng lưới của Vega CDN, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua email support@vegacdn.vn hoặc hotline: +84 1665448669 (Mr.Trung), +84 973350080 (Mr.Thắng)

Datacenters

 • Viettel-1

 • NETWORK
 • LIVE
 • VOD
 • HTTP Pull
 • FPT

 • NETWORK
 • LIVE
 • VOD
 • HTTP Pull
 • Viettel-2

 • NETWORK
 • LIVE
 • VOD
 • HTTP Pull
 • VNPT

 • NETWORK
 • LIVE
 • VOD
 • HTTP Pull

Online Scheduled Maintenance